تعرفه خدمات دندانپزشکی در کلینیک نعمت الهی

تعرفه خدمات دندانپزشکی در کلینیک نعمت الهی

تعرفه خدمات دندانپزشکی در کلینیک نعمت الهی  را  می توانید در ادامه ببینید. حتما این مورد را در نظر داشته باشید که این هزینه ها حدودی است و با توجه به پیچیدگی درمان دندان، قیمت متغیر است. هزینه دقیق درمان تنها بصورت حضوری و پس از معاینه دندانپزشک امکان پذیر می باشد.

تعرفه خدمات دندانپزشکی برای درمان ریشه دندان

نوع درمانهزینه درمانتوضیحات
درمان ریشه تک کانالشروع قیمت از 2.000.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
درمان ریشه دو کانالشروع قیمت از 2.500.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
درمان ریشه سه کانالشروع قیمت از 3.000.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
درمان ریشه چهار کانالشروع قیمت از 3.500.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
هر بار استفاده از داروی هیدروکسید کلسیمشروع قیمت از 500.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
جرم گیری و بروساژ دو فکشروع قیمت از 950.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
افزایش طول تاج همراه با فلپشروع قیمت از 3.500.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است

هزینه خدمات دندان برای ترمیم

نوع درمانهزینه درمانتوضیحات
ترمیم آمالگام سطحیشروع قیمت از 1.200.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت ها متغییر است
ترمیم آمالگام دو سطحیشروع قیمت از 1.400.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت ها متغییر است
ترمیم آمالگام سه سطحیشروع قیمت از 1.500.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت ها متغییر است
ترمیم آمالگام بیلد آپشروع قیمت از 1.800.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت ها متغییر است
ترمیم کامپوزیت سطحیشروع قیمت از 2.000.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت ها متغییر است
ترمیم کامپوزیت چند  سطحیشروع قیمت از 2.200.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت ها متغییر است
کامپوزیت ونیرشروع قیمت از 2.500.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت ها متغییر است

هزینه پروتز دندان

نوع درمانهزینه درمانتوضیحات
پروتز ثابت هر واحدشروع قیمت از 4.000.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
پست ریختگیشروع قیمت از 2.800.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
فایبر پستشروع قیمت از 2.500.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
لامینت زیباییشروع قیمت از 5.900.000 تومان تا11.000.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
روکش زیرکونیا شروع قیمت از 5.900.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
چسباندن روکش قدیمی بدون گارانتیشروع قیمت از هر واحد 250.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
خارج کردن روکش قدیمیشروع قیمت از هر واحد 800.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
خارج کردن پست قدیمیشروع قیمت از 800.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
پروتز پارسیل کروم کبالتشروع قیمت هر فک از 17.000.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
پروتز پارسیل آکریلیشروع قیمت از 15.000.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است
پروتز کاملشروع قیمت هر فک از 15.000.000 تومانبا توجه به پیچیدگی درمان دندان قیمت متغییر است

 

دیدگاه خود را بنویسید

مشاوره رایگان و تماس